Detektywi Radom

Adres strony www:Detektyw Radom

Detektyw Secret Key powstała na bazie wieloletnich doświadczeń, po to aby odkrywać fakty i wspomagać klientów w problemach natury osobistej jak i natury zawodowej.
Nasze usługi detektywistyczne obejmują m.in.

wykrywanie zdrady jak również monitorowanie osób, ustalanie majątku.

Nasze aktywności zmierzają do rzetelnego przedstawienia dokumentów i raportów, do rozpraw w sądownictwie.

Działania detektywistyczne świadczymy poufnie, dyskretnie, używając nowoczesnych dostępnych technologii, uniemożliwiających zdemaskowanie prowadzonych śledztw.
Potrafimy jak wtopić się w tłum i pozostając nierozpoznani.